บริษัท อุดร วู้ดแลนด์ แอสโซซิเอชั่น จำกัด

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
เป็นหนึ่งในบริษัทในเครือเดียวกับ บริษัท อุดรเก้าเจริญทรัพย์ จำกัด ผู้นำเข้าไม้แปรรูปจากต่างประเทศ อาทิ
ลาว กัมพูชา มาเลเซีย และเป็นผู้ผลิตไม้แปรรูปและประดิษฐกรรมงานไม้ เช่น ประตู หน้าต่าง วงกบ เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ

ด้วยเล็งเห็นถึงการเติบโต และความพร้อมในการขยายธุรกิจในเครือให้ครบวงจรยิ่งขึ้น
บริษัท อุดร วู้ดแลนด์ แอสโซซิเอชั่น จำกัด จึงได้ถือกำเนิดขึ้นเพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้ตอบสนอง
ความต้องการทั้งในและต่างประเทศได้ดียิ่งขึ้น โดยในปัจจุบัน บริษัท อุดร วู้ดแลนด์ แอสโซซิเอชั่น จำกัด
ดำเนินการผลิตและจำหน่ายสินค้าหลัก 2 ประเภท คือ

1. เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด (Wood Pellet)
เม็ดเชื้อเพลิงชีวมวลที่ใช้วัตถุดิบจากขี้เลื่อยและเศษไม้ยางพาราเป็นหลัก ผสมกับไม้เนื้อแข็งและไม้เบญจพรรณ ผลิตด้วยเครื่องจักรและกระบวนการผลิตที่ทันสมัย วัตถุดิบที่ปราศจากสารปลอมปน เชื้อเพลิงชีวมวลที่ได้จึงได้จึงได้มาตรฐาน ให้ค่าความร้อนสูง ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยปัจจุบัน บริษัทฯมีกำลังการผลิตประมาณ 6,000 ตันต่อเดือน และมีแผนที่จะเพิ่มกำลังการผลิตในอนาคตอีกด้วย

2. แผ่นไม้วีเนียร์ จากไม้ยางพารา (Wood Veneer)
แผ่นไม้วีเนียร์ ผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย และกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง มาตรฐานส่งออก โดยมีกำลังการผลิตปัจจุบันที่ 2,000 ลบ.ม. / เดือน